TEAMSCULPTURE, EN WORKSHOP FÖR ARBETSLAG OCH FÖRETAG.

Teamschmiede2018Workshopen erbjuder nya förutsättningar för arbetslagets eller företagets utveckling. Företag eller kooperativa team kan skapa och visualisera sina visioner och värderingar med hjälp av ett gammalt hantverk och moderna teambuildingmetoder. Skulpturen kommunicerar visionerna och värderingarna till övriga världen. I processen att skapa och transformera idéer till visuell form handleds gruppen av en etablerad konstnär, erfaren metallhantverkare och team-buildninghandledare. 

Denna unika metod utvecklades av Professor Heiner Zimmermann ( Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, Göteborg). Heiner Zimmermann säger: "Fundamentet i denna workshop är samma som den många konstnärer använder i sitt konstnärliga utforskande och utveckling, men är tillämpad på ett företags-/kooperativs kultur".
Workshopen är en upplevelse av förändring för grupper och företag, ett hållbart minne i form av en skulptur som är närvarande var dag under arbetslivet.

I tyskland har vi fått "Best Event" flera gånger.  2018/19 Första Plats Event. Tack för allt stöd

 


Vi erbjuder två olika workshops:

Teamet utvecklar självständigt en skulptur som bygger på egna teman, mål och visioner. Gruppdeltagarna får hantera hammare, städ och eld för att skapa skulpturen.

Teamet skapar under handledning en skulptur till receptionen, lunchrummet eller någon annan plats. En skulptur som passar företagets värderingar och arbetskultur. Skulpturen skapas över en kortare eller längre tidsperiod , allt utifrån era förutsättningar och önskemål, av era egna anställda. Resultatet blir en företagsskulptur som varje anställd kommer att kunna identifiera sig med, en symbol som för vidare ert budskap till världen utanför.